Վերջապես. Թալինի Կաթողիկե և Հարթավանի Աստվածընկալ խոնարհված եկեղեցիները վերականգնվում են