Որոշում կայացրե՛ք. ազատվե՛ք պիոներներից, կանչե՛ք մասնագետներին, ժամանակ չունենք