«Մի մոր օրհնանքը՝ 7 տերտերի անեծք կքանդի». ժողովուրդը՝ հենց այդ Մայրն է, մի՛ պղծեք մեր հավատքի տունը